باید ها ونباید ها در خصوص کرونا

پیشگیری از ابتلا به بیماریهای تنفسی

پیشگیری

شستن دست ها را جدی بگیریم

شستشوی دست

نکات بهداشتی در خصوص ویروس کرونا

نکات بهداشتی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی وبدا
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پایگاه خبری و اطلاع رسانی وبدا

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پایگاه خبری-اطلاع رسانی
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

پایگاه خبری-اطلاع رسانی

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

سامانه سینا

سـامـانـه یکپـارچـه نــظام اطـلاعــات

سامانه نقلیه

نرم افزار نقلیه و خودرویی ، درخواست خودرو

پست الکترونیک

ارسال پست های الکترونیک دانشگاهی

اتوماسیون اداری

سامانه ارسال نامه های الکترونیک دانشگاهی

فیش حقوقی

دریافت و بررسی فیش حقوقی کارکنان

سامانه رفاهی کارکنان

سامانه رفاهی و تربیت بدنی کارکنان

برنامه تحول نظام سلامت

سامانه ارسال نامه های الکترونیک دانشگاهی

آوای سلامت

سامانه ارسال نامه های الکترونیک دانشگاهی