اخبار و اطلاعيه

قابل توجه همکاران  محترم حوزه معاونت درمان         
همکاراني  که دوره  " نحوه ثبت مستندات در پرونده، گزارش شفاهي و ملاحظات قانوني آنها"  را در نيازسنجي فردي  خود انتخاب نموده اند، مي توانند از ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 95/04/1 الي ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 95/4/10 به سامانه آموزش مجازي کارکنان(سامک) به آدرس http://samek.mums.ac.ir/   مراجعه نمايند.
خواهشمند است قبل از مطالعه مباحث درسي و يا شرکت در آزمون، قوانين و مقررات دوره را مطالعه نماييد و در صورت بروز مشکل حين برگزاري آزمون مي توانيد با واحد آموزش معاونت درمان با شماره تلفن 38049602  تماس حاصل نماييد.
قابل ذکر است  به منظور عدم تداخل در برنامه ريزي دوره هاي آموزشي، تاريخ فوق تمديد نخواهد شد.