واحد رادیولوژی بیمارستان حضرت زهرا (س)

*این واحد به صورت شبانه روزی خدمت رسانی می نماید

تلفن تماس: 05156222802

تلفن رسیدگی به شکایات:05156222016- داخلی 123

پرسنل واحد:

- محبوبه حبیب نیا (کارشناس رادیولوژی)

- انسیه چوبداران (کاردان رادیولوژی)