تاریخچه

تاریخچه بیمارستان:

 

بیمارستان حضرت زهرا(س)رشتخواردر اردیبهشت سال 1391تاسیس شد.در حال حاضر صرفا"درمانگاه اورژانس آن فعال میباشد.بیمارستان بصورت 32 تختخوابی طراحی گردیده که دارای بخشهای ccu ، icu ،داخلی ،زنان،کودکان،جراحی زایشگاه و خواهد بود.