واحد امور داروئي

مسئول واحد: سرکار خانم دکتر راضيه سليمي     


شرح وظايف مسئول واحد امور داروئي


 •  خرید تهیه و توزيع كليه داروها و تجهيزات مورد نياز  خانه بهداشت ، مراكز و بيمارستان
 • تهیه  داروهای مورد نیاز بیماران خاص از معاونت غذا و دارو
 • آگاهی از اعتبارات دارویی و برنامه ریزی و نظارت بر نحوه هزینه کردن آنها
 • تدوين برنامه عملياتي با هدف دسترسي به داروي سالم
 • بررسي نسخ پزشك خانواده
 • كنترل شرايط نگهداري دارو در انبار ، مراكز،خانه هاي بهداشت
 • آگاهي ازموجودي انبارها،نظارت بر نگهداري داروها، ،برنامه ريزي درتوزيع سه ماهه داروها
 • اطلاع رساني به پزشكان، داروسازان و داروياران تيم سلامت در راستاي تجويز منطقي دارو
 • انجام بازديدهاي دوره اي منظم با ارائه برنامه از مراكز تابعه
 • برگزاري كلاس هاي آموزشي جهت بهورزان و داروياران
 • ‌عقد قرارداد با داروخانه‌هاي بخش خصوصي و واگذاري ارائه خدمات دارويي
 • بازدید از داروخانه های خصوصی سطح شهرستان
 • بازدید از کلینیک های ترک اعتیاد