بهداشت روان

 

 
 
 
 
 
واحد بهداشت روان
 
mental health
 
 
مسئول واحد: اسماعيل پاساد           
 
مدرک تحصیلی : کارشناس روانشناسی 
 
تلفن : 6222014-0532
 
 
 
 
 
 
اهم فعالیت های واحد بهداشت روان:
 
      -        نظارت بر غربالگری، مراقبت، پیگیری، آموزش بیماران مبتلا به اختلالهای اعصاب و روان
 
-        برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه اختلالهای اعصاب و روان (پیشگیری از افسردگی، اختلالهای رفتاری کودکان)
 
-        برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه مهارت های زندگی به گروههای هدف دانش آموزان، معلمان، کارمندان ادارات، کارکنان
 
-        برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه فرزندپروری و نظارت بر اجرای آن در سطح خانه های بهداشت
 
-        برنامه ریزی ، آموزش و نظارت بر برنامه پیشگیری ازسوء مصرف مواد در سطح مراکز بهداشتی به گروههای هدف (دانش آموزان، والدین، رابطان)
 
-          برنامه ریزی و اجرای برنامه مداخله در بحران