پزشك خانواده


                                                                کلیات برنامه پزشک خانواده
 
 
برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع یکی از برنامه های مهم برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در بخش بهداشت و درمان کشور است .

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با مساعدت مجلس شورای اسلامی و با همکاری صمیمانه سازمان بیمه خدمات درمانی از اواخر اسفند ماه سال 83 طرح بسیج همگانی پزشک خانواده و بیمه روستائیان را آغاز کرده و بدین وسیله زمینه لازم برای ارائه هر چه بهتر خدمات بهداشتی درمانی به روستائیان را فراهم نموده است .

پزشک خانواده :

حداقل دارای مدرک دکترای حرفه ای پزشکی و مجوز معتبر کار پزشکی است .

پزشک خانواده در نخستین سطح خدمات ، عهده دار خدمات پزشکی سطح اول است .

تیم سلامت :

شامل : پزشک ، بهورز ، ماما یا پرستار ،کاردانهاي بهداشتي و ...

خدماتی که در تعهد واحد پزشک خانواده قرار دارد :

بسته خدمات و مراقبت های سطح یک ، جهت پزشک خانواده در 5 بخش خلاصه می شود

پیشگیری ، آموزش و ارتقاء سلامت ، درمان اولیه و تدبیر فوریت ها ، ارجاع و مدیریت سلامت

الف : پیشگیری :

1- سلامت خانواده و جمعیت : شامل ( سلامت مادران، سلامت کودکان، تنظیم خانواده، برنامه غربالگری سرطانهای زنان، برنامه سلامت سالمندان)

2- مدیریت بیماریهای واگیردار

3- ایمن سازی ( واکسیناسیون )

4- مدیریت بیماریهای غیر واگیر

5- غربالگری ( ریسک فاکتورهای شایع بیماریهای غیر واگیر، دیابت، پرفشاری خون )

6- بهبود تغذیه جامعه

7- سلامت محیط

8- سلامت کار

9- سلامت جوانان و مدارس

10-سلامت دهان و دندان

11-بهداشت روان

ب : آموزش و ارتقای سلامت :

· آموزش :

1- آموزش سلامت و ترویج بهداشت

2- ترویج شیوه زندگی سالم

· ارتقای سلامت :

1- افزایش محیطهای حامی سلامت

2- افزایش سیاستهای حامی سلامت

3- افزایش اقدام جامعه به سمت سلامت

ج : درمان اولیه و فوریت ها :

1- ویزیت بیماران

2- اقدامات ساده جراحی و بالینی

3- تزریقات

4- پانسمان

5- ویزیت در منزل ( در شرایط خاص)

6- مشاوره

7- درمان سوء مصرف مواد

8- فوریت ها

د) خدمات ارجاع :

1- ثبت نام جمعیت تحت پوشش و تشکیل پرونده سلامت

2- ثبت اطلاعات هر بار مراجعه فرد در پرونده سلامت

3- ارجاع مراجعین نیازمند به سطوح بالاتر

4- پیگیری بیماران

5- پیگیری دریافت بازخورد از سطوح ارجاع

6- تنظیم و ارائه گزارشهای مورد نیاز

7- تبادل اطلاعات با پزشکان خانواده دیگر

ه ) مدیریت سلامت :

1- ثبت داده ها و مدیریت اطلاعات سلامت افراد و

جمعیت تحت پوشش

1- اقدام به حل مسائل بهداشتی از طریق همکاریهای درون بخشی و بین بخشی

2- تلاش در حل مسائل سلامت جامعه از راه جلب مشارکت مردمی

4- همکاری در اجرای برنامه های استانی و کشوری

5- همکاری در برنامه های مقابله با بلایای طبیعت و عضویت در تیم های مذکور

6- پایش و ارزشیابی خدمات تیم سلامت

سطوح خدمات :

1- سطح اول :

که در آن تیم سلامت (بهورز ، پزشک عمومی و ماما) سلسله ای از مراقبتها و خدمات را بطور سرپایی عرضه می کنند و در صورت لزوم شخص را به سطح دوم ارجاع می دهند .

2- سطح دوم :

که در آن پزشکان متخصص، ارجاع شدگان پزشک خانواده را می پذیرند و پس از تشخیص و درمان اعم از سرپایی یا بستری نتیجه را به پزشک خانواده اعلام می کنند .

3- سطح سوم :

که در آن پزشکان فوق تخصص در رشته های مختلف ، سرپایی یا بستری خدمات و مراقبتهای مخصوص را ارائه می کنند