مرکز خدمات جامع سلامت رشتخوار

 

 مرکزخدمات جامع سلامت رشتخوار

مسئول مرکز:آقای دکتر عماد مهاجر

پزشکان شاغل:خانم دکتر شیرین بهادر- خانم دکتر واعظ نیا

دندانپزشک:آقای دکتر شیخ

کارشناس مامایی:خانم ها سمیه خزایی-خانم نفیسه تابنده
مراقب سلامت:خانم مدنی-خانم هانیه اسدی


خانم پارسانژاد

کارشناس بهداشت محیط: خانم غلامی-خانم عجمی

جدول اطلاعات واحدهای بهداشتی درمانی فعال مرکز بهداشت شهرستان رشتخوار(مرکزرشتخوار)

تلفن رسیدگی به شکایات:05156222016- داخلی 123
 
 
 

ردیف

نام واحد بهداشتی ارائه دهنده خدمت

عناوین خدماتی که در واحد به مردم ارائه می گردد

آدرس واحد

کد و شماره تلفن واحد

تعداد کارکنان فنی واحد

1

مرکز بهداشتی درمانی شهری رشتخوار

ویزیت بیماران، خدمات دارویاری ، خدمات آزمایشگاهی،خدمات رادیولوژی، پرستاری

رشتخوار- بیمارستان حضرت زهرا(س)

05156222802

13

2

پایگاه بهداشتی ضمیمه رشتخوار

دندانپزشکی، واکسیناسیون،سلامت باروری، مراقبت کودکان و مادران، خدمات مامایی، مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط، بهداشت مدارس، بهداشت روان

رشتخوار-بیمارستان حضرت زهرا(س)

05156222802

5

3

خانه بهداشت بازه عاشقان

واکسیناسیون، مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان، همچنین ارائه خدمات جهت روستاهای اقماری اسلام آباد، خودآباد، صادق آباد

رشتخوار- روستای بازه عاشقان

-

1

4

خانه بهداشت حسین آباد

واکسیناسیون، مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان، همچنین ارائه خدمات جهت روستاهای اقماری اسلام آباد، خودآباد، صادق آباد

رشتخوار- روستای حسین آباد

05156224596

1

5

خانه بهداشت روح آباد

واکسیناسیون، مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان، همچنین ارائه خدمات جهت روستاهای اقماری اسلام آباد، خودآباد، صادق آباد

رشتخوار روستای روح آباد

05156423201

1

6

خانه بهداشت عبس آباد

واکسیناسیون، مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان، همچنین ارائه خدمات جهت روستاهای اقماری اسلام آباد، خودآباد، صادق آباد

رشتخوار- روستای عبس آباد

05156363201

2

7

خانه بهداشت قادرآباد

 واکسیناسیون، مراقبت کودکان و مادران، فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای، مبارزه با بیماریها، بهداشت مدارس، بهداشت روان، همچنین ارائه خدمات جهت روستاهای اقماری اسلام آباد، خودآباد، صادق آباد

روستای قادرآباد