تغذيه

 

واحد بهبود تغذیه

 

نام و نام خانوادگی مسئول واحد:بتول ذاکری- کارشناس مامایی
وظایف و مسئولیتهای واحد:

· اجرای برنامه آهن یاری در دبیرستانها و مدارس راهنمایی دخترانه

· مشارکت در برنامه مراقبتهای جامع مادران باردار خصوصا روند افزایش وزن (مشاوره تغذیه مادران باردار دچاروزن گیری نا مناسب )

· مشارکت در برنامه مراقبت کودکان خصوصا آموزشهای تغذیه

· ارتقاء سطح دانش همکاران در خصوص تغذیه سالم

· اجرای برنامه حمایتی مشارکتی بهبود وضع تغذیه کودکان

· اجرا و هماهنگی برنامه IDD( پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید)

· انجام پژوهشهای مرتبط با تغذیه

· تهیه مطالب آموزشی جهت ارتقاء آگاهی تغذیه ای جامعه

· اجرای برنامه های آموزشی تغذیه با مشارکت سایر ادارات و داوطلبان سلامت                                                   

      ** برنامه آموزشي **

· مشاوره تغذیه بیماران( دیابت ، فشار خون ،....)

· اجرای برنامه توزیع یک وعده غذای گرم در روستامهدها

· محاسبه شاخص مصرف مکملهای کودکان و مادران

· نظارت بر اجرای برنامه های تغذیه در مراکز بهداشتی درمانی

 

 

شاخصهای سوء تغذیه کودکان:(نتايج طرح انيس5 - 1391)

کوتاه قدی کودکان زیر 6 سال : 6/6%

کم وزنی کودکان زیر 6 سال : 6/6%

لاغری کودکان زیر 6 سال : 1/4%
 
چاقي کودکان زير 6 سال : 0.6%