بهداشت محيط

 

واحد بهداشت محیط و حرفه ای
 
occupational&environmental health
 
 
پرسنل:
 
مهندس احمد رضا هراتی نژاد تربتی: کارشناس مسئول واحد
 
مهندس علیرضا مکنتی: کارشناس بهداشت محیط
 
محمد محسنی: کارشناس بهداشت حرفه ای
 
 
 
 
 
 
فعالیتهای انجام شده در واحد:
 
1- طرح اطلاع رسانی ایدز به اصناف:
کوچک
 
 
 
الف: انجام آموزش چهره به چهره جهت متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی
 
ب: انجام آموزش چهره به چهره جهت متصدیان اماکن عمومی
 
ج: انجام آموزش چهره به چهره جهت متصدیان کارگاههای کوچک
 
د: نصب اطلاعیه آموزشی هنگام بازدیددر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی - اماکن عمومی و کارگاههای
ت: برگزاری جلسه آموزشی جهت متصدیان آرایشگاههای مردانه زنانه سطح شهرستان و روستاهای مجاور
 
پ: انجام جلسه آموزشی جهت متصدیان کارگاههای فنی خدماتی
 
 
 
 
فعالیتهای انجام شده در هفته هوای پاک(23-29دیماه)
 
1- برنامه ریزی و برگزاری جلسه هماهنگی در ستاد مرکز بهداشت مورخ 19/10/1388
 
2- تهیه پارچه نوشته و نصب در معابر عمومی با موضوع هوای پاک
 
3- درج شعارهای مرتبط با هوای پاک در سربرگ نامه های اداری
 
4- تهیه cd و پمفلت آموزشی مرتبط با موضوع و ارسال به کلیه ادارات سطح شهرستان رشتخوار
 
 
5- برگزاری چهار جلسه آموزشی جهت رابطین و داوطلبین سلامت در خصوص آلودگی هوا در مراکز بهداشتی درمانی
 
6- برنامه ریزی و طرح موضوع هفته هوای پاک در دستور کار شورای سلامت و امنیت غذایی مورخ 23/10/1388
 
7- برنامه ریزی جهت ایاب و ذهاب مدیران ادارات جهت شرکت در جلسه شورای سلامت و امنیت مواد غذایی توسط خودروی حمل و نقل عمومی شهرداری
 
 
8- نواختن زنگ هوای پاک در یکی از مدارس سطح شهرستان
 
9- نواختن زنگ هوای پاک در یکی از مدارس بخش جنگل همزمان با 29 دیماه روز هوای پاک
 
 
10- پیگیری و برگزاری همایش پیاده روی جهت پرسنل ستاد مرکز بهداشت در روز سه شنبه مورخ 29/10/1388 مصادف با روز هوای پاک
 
 
11- برگزاری مسابقه و نمایشگاه نقاشی با موضوع هوای پاک در یکی از مدارس شهر رشتخوار
 
 
12- اهداء جوایز به شش نفر از برگزیدگان مسابقه نقاشی
 
13- پیگیری جهت تامین فضای سبز در محوطه شبکه بهداشت و درمان
 

 

فعالیتهای انجام شده در ماه محرم:
 
1- طرح موضوع و ایجاد حساسیت در خصوص بهداشت مواد غذایی و آنفلوآنزای نوع Aدر جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی
 
2- برگزاری جلسات آموزشی جهت دهیاران و مسئولین هیئات مذهبی بخش مرکزی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت
 
3- برگزاری جلسات آموزشی جهت دهیاران و مسئولین هیئات مذهبی بخش جنگل در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی
 
4- تحویل تراکت و پمفلتهای آموزشی در جلسات آموزشی با موضوع بهداشت مواد غذایی و آنفلوآنزای نوع A
 
5- مکاتبه و هماهنگی با امام جمعه محترم شهرستان و امام جماعت شهر جنگل جهت اطلاع رسانی موضوعات در نماز جمعه و جماعات
 
6- انجام بازدید مواد غذایی از آشپزخانه مساجد تکایاو حسینیه ها و آشپزخانه های بخش خصوصی قبل و در حین مراسم عزاداری
 
7- تحویل تراکت و پمفلت آموزشی به روسای ادارات در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی
 
8-ارایه مطالب آموزشی به مسئولین هیئات مذهبی و آشپزها و دست اندرکاران حین بازدیدهای بهداشتی توسط بازرسین بهداشت محیط
 
9- بازدید بهداشت محیط از سطح مساجد و تکایا و حسینیه ها
 
10- توزیع و نصب تراکت آموزشی در هنگام بازدید از مساجد حسینیه ها و تکایا
 
11- هماهنگی با دامپزشکی جهت نظارت بر ذبح دام در سطح شهرستان
 
12- هماهنگی با شهرداری جهت فعال بودن کشتارگاه دام در این ایام
 
13- تهیه و تکثیر پوستر بهداشت مساجد و ارسال آن به ادارات
 
 
 
فعالیتهای بهداشت کشاورزی رشتخوار
 
در راستای اجرای طرح ملی بهداشت کشاورزی واحد بهداشت محیط و حرفه ای شهرستان رشتخوارجهت ارتقاء سطح آگاهی
 
کشاورزان محترم از عوامل زیان آورمحیط کارشان اقدامات ارزنده ای از جمله موارد ذیل را انجام داده اند.
 
 
 
1- برگزاری جلسات آموزشی ویژه کشاورزان
 
2- برگزاری 4جلسه کمیته بهداشت کشاورزی
3 برگزاری جلسات توجیهی طرح بهداشت کشاورزی ویژه بهورزان
 
4- تهیه جزوات آموزشی ویژه بهداشت کشاورزی و کشاورزان پنبه کار
 
جهت دریافت فایل جزوات فوق اینجا را کلیک کنید.