فرآيندها

 

 
 جدول فرآيند هاي واحد هاي شبکه و مرکز بهداشت
 

کارگزینی

فرآیندها

واحد سلامت خانواده و جمعیت

ارائه مراقبتهای برنامه کودک سالم و مانا

 

 

 

ارائه مراقبتهاي سالمندان

مشاوره ازدواج

روند تجويز شير مصنوعي در مركز بهداشت شهرستان

ارائه مراقبتهاي مادران باردار

فرايند وزن گيري مادران باردار   

واحد آموزش سلامت

ارتقاء روشهای آموزشی و توانمند سازی کارکنان در آموزش

واحد مشارکت مردمی

حفظ وجذب داوطلب سلامت در شهرستان

واحد امور دارویی

توزیع دارو

واحدآمار

فرآیند جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار

واحد سلامت جوانان و مدارس

انجام معاینات پزشکی و مراقبتهای درمانی دانش آموزان گروه هدف

واحدهماهنگی و گسترش شبکه

فرآیند صدور دفترچه بیمه روستائیان

فرآیند تحویل اجناس مصرفی به خانه بهداشت

واحدتغذیه

برنامه روستا مهد

طرح آهن یاری در مدارس

فرایند تشکیل کمیته IDD

واحد بهداشت محیط و حرفه ای

فرِآیند تحویل مصالح بهسازی توالت

مراحل صدور صلاحیت بهداشتی جهت دریافت پروانه کسب

گردش کار صدور کارت معاینه بهداشتی

معاینات غربالگری شاغلین

آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی

روند اجرای صحیح ماده 688 قانون مجازات اسلامی

آزمایشگاه

تست اعتیاد

آزمایش قبل از ازدواج

آزمایش کارت بهداشت

آزمایش قند خون دوران بارداری GTT

آزمایش GCT

واحد سلامت روان

فرآیند جمع بندی اطلاعات فرم آماری ادغام بهداشت روان

فرآیند مراقبت از بیماران اعصاب و روان

 فرایند برگزاری جلسات مهارتهای زندگی و فرزندپروری

حسابداری

تحویل اسناد پزشکی و نسخ بیمه به سازمانهای بیمه گر