برنامه هاي واحد بهداشت خانواده


برنامه کودکان
 


1.انجام مراقبت های ادغام یافته کودک سالم برای کودکان زیر 8 سال تحت پوشش به صورت روتین در سنین 5-3 روزگی ،15-14روزگی ،45-30روزگی ، 2ماه ،4ماه ، 6ماه، 7ماه ،9ماه ،12ماه ،15ماه ،18ماه ،24ماه ،3سال ،4سال ،5سال ،6سال و 7تا8 سال

2.ارجاع کودکان مشکوک به کم خونی فقر آهن در 7 و 9 ماهگی به آزمایشگاه جهت انجام آزمایش و پیگیری جهت در مان در صورت نیاز

3.ارجاع کودکان مشکوک به عفونت ادرار در یک سالگی به آزمایشگاه جهت انجام آزمایش و پیگیری جهت در مان در صورت نیاز

4.ارجاع کودکا ن در معرض خطر چربی خون در 3 سالگی به آزمایشگاه جهت انجام آزمایش و پیگیری جهت در مان در صورت نیاز

5. انجام مکمل یاری کودکان تا سن 2 سالگی ( از 15 روزگی تا پایان 1 سال قطره مولتی ویتامین یا A+D و از 6 ماهگی تا پایان 2 سال قطره فروس سولفات

6.انجام مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال (مانا) برای کودکان زیر 5 سال تحت پوشش (درمان ،پیگیری و ارجاع )

7.برگزاری کمیته مرده زایی ، مرگ نوزاد و مرگ کودک 1تا59 ماهه با حضور پزشک و کاردان و کارشناسان بهداشتی و ماما و بررسی پرونده ها و ارسال صورت جلسات و مصوبات به کلیه مراکز

8.پر کردن پرسشنامه مرگ نوزاد ،مرده زایی و مرگ کودک 1تا 59 ماهه و وارد کردن در نرم افزار مربوطه

9. نظارت بر روند اجرای برنامه های کودکان (سالم ،مانا و مصدوم )در سطوح محیطی

10. تهیه و توزیع مکمل ها و داروهای شاخه مانا با همکاری امور دارویی شهرستان

 
برنامه مادران
 

1.ارائه خدمت به مادران در زمینه مراقبت های پیش بارداری ،دوران بارداری ،زایمان و پس از زایمان شامل (مصاحبه و تشکیل یا بررسی پرونده ،معاینه بالینی و ارجاع در صورت نیاز،آزمایشات و سونوگرافی و ارجاع در صورت نیاز،آموزش و مشاوره ،مکمل های دارویی و ایمن سازی)

2.انجام آزمایشات معمول دوران بارداری نوبت اول در هفته 10-6 بارداری CBC, BG, Rh, U/A, U/C,BUN, Crea HIV و VDRL (در رفتارهای پرخطر) ، HBsAg (در صورت نیاز)، نوبت اول كومبس غير مستقيم (در مادر Rh منفي پس از اطلاع از مثبت بودن Rh همسر)، GCT (در مادر در معرض خطر دیابت)،

3. انجام آزمایشات معمول دوران بارداری نوبت دوم در هفته 30-26 بارداری CBC, U/A نوبت دوم كومبس غير مستقيم (در مادر Rh منفي با همسر Rh مثبت)

GCT در هفته 24 تا 28 بارداری

4.انجام سونوگرافی نوبت اول (از شروع هفته 16 تا قبل از پایان هفته 18 بارداری) –نوبت دوم سونوگرافي در هفته 31 تا 34 بارداری

5.شناسایی و بررسی عوامل موثر بر مرگ مادران و ارائه مداخله مناسب به منظور کاهش و به صفر رساندن مرگ و میر مادران به دلیل عوارض بارداری و زایمان

6.برگزاری کمیته سلامت باروری (نقل و انتقال مادران باردار در فصل زمستان (سالی یکبار)

7. برگزاری کمیته نوزادان LBW و بررسی علل ایجاد کننده آن و ارائه مداخلات مناسب به منظور کاهش نوزادان LBW حداقل فصلی یکبار

8. اعلام نقل و انتقال مادران باردار به دانشگاه و سطوح محیطی

9.نظارت بر نحوه انجام برنامه مادران در سطوح محیطی

 
برنامه تنظیم خانواده
 

1. فعالیت های آموزشی تنظیم خانواده

· توزیع پمفلت و برشور آموزشی ارسالی از استان در مراکز و خانه های بهداشت

· ارائه آخرین دستورالعمل های تنظیم خانواده به همکاران سطوح محیطی

· برگزاری جلسات باآموزی جهت پرسنل محیطی

2.ارائه خدمات تنظیم خانواده

· تهیه و توزیع وسایل پیشگیری از بارداری با همکاری واحد امور دارویی شهرستان

· ارائه خدمات رایگان روش های پیشگیری از بارداری دائمی (توبکتومی و وازکتومی ) هماهنگی تلفنی با بیمارستان رازی تربت حیدریه و گرفتن وقت انجام عمل

· انجام IUD گذاری در کلیه مراکز روستایی و پایگاه تحت پوشش شهرستان

· انجام نمونه گیری پاپ اسمیر و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه طرف قرارداد شهرستان در تربت و ارسال نتیجه آن به مراکز

· ارائه وسایل پیشگیری از بارداری به کلیه واجدین شرایط از طریق پایگاه و خانه های تحت پوشش

· شناسایی دختران عقدی و ارائه وسیله پیشگیری از بارداری به آنها

3.مشاوره تنظیم خانواده

· انجام مشاوره با متقاضیان دریافت روش های پیشگیری از بارداری(کمک به تصمیم گیری در امر انتخاب آگاهانه یک روش و راهنمایی در مورد چگونگی استفاده ،مزایا و معایب و ...)

· برگزاری کلاس های مشاوره ازدواج یکشنبه و چهار شنبه هر هفته برای کلیه مزدوجین

· مشاوره کلیه زوجین با رابطه خویشاوندی نزدیک برای انجام مشاوره ژنتیک قبل از بچه دار شدن همراه با ارائه کارت آدرس مراکز مشاوره در مشهد

 
برنامه سالمندان
 
 

1 .شناسایی سالمندان و دعوت آنان به خانه های بهداشت و پایگاه ها جهت آموزش در زمینه تغذیه صحیح در دوران سالمندی

2.بررسی اطلاعات ماندگار سالمندان در زمینه تغذیه 2ماه بعد از اتمام آخرین جلسه آموزشی

 
برنامه میانسالان
 
 بهبود شیوه زندگی سالم در دوره میانسالی

آموزش یائسگی در منطقه از طریق آموزش رابطان سلامت در 18 جلسه و انتقال آموزش ها توسط آنان به خانواده ها (زنان 60-45 ساله تحت پوشش)

 
برنامه شیر مادر
 
 

1.تکمیل فرم غربالگری زودرس شیر مادر در مراقبت 5-3 روزگی همراه با مشاهده شیر دهی و ارائه آموزش ها به مادر

2.انجام مشاوره شیر مادر به متقاضیان شیر مصنوعی در مرکز بهداشت شهرستان

3.برگزاری کمیته شیر مصنوعی برای واجدین شرایط

4.صدور کوپن برای کودکانی که به آنها شیر مصنوعی تعلق می گیرد.