واحد مشارکت مردمي

 

واحد مشارکت مردمی

پرسنل واحد:           

شرح وظایف مسئول واحد:

  • شناسایی افراد علاقه مند و واجد شرایط جهت همکاری داوطلبانه با مرکز بهداشت در قالب داوطلبان سلامت و ارائه کارت داوطلبین سلامت برای آنها
  • برگزاری جلسات آموزشی جهت داوطلبان سلامت بصورت هفتگی در مراکز و ارتقاء دانش و فرهنگ سواد بهداشتی آنان و خانوارهای تحت پوشش از طریق انتقال آموزشهای فرا گرفته شده به خانوارهای تحت پوشش
  • شناسایی و دعوت به همکاری ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی با مرکز بهداشت در قالب داوطلبان سلامت ادارات و متخصص
  • برگزاری اردو و جلسات فوق برنامه برای داوطلبان سلامت
  • ارائه خدمات رایگان ویزیت پزشک ، سرم تراپی ، بینایی سنجی و ... و 50% تخفیف هزینه های دندان پزشکی به رابطین و خانواده آنها